Budapest, Dob utca 73.

Egy szokványos kedd este… lett volna, ha nem éppen a kiállításom megnyitója van aznap. Elkezdtem összeszámolni az eddigi kiállításaimat, s ha jól számoltam, ez a 21. kiállítás, amin részt veszek, ill. önállóan szerepelek. Ez a kiállítás viszont mérföldkő, mivel az első olyan kiállításom, ahol a nagy képeimet állítottam ki, mégpedig azokat a képeket, amik már a saját belső világomat, világlátásomat jelenítik meg. Mégiscsak történelmi a pillanat, még akkor is, ha a megnyitó közösen zajlott egy másik festőművésszel.

A tárlatmegnyitó abban a kiállítótérben zajlott, ahol a festményeim voltak, nevezetesen a Kamarateremben. Két fantasztikus ember munkájának köszönhető a kiállítás, köszönet Gácsi Lillának, a Business WoMen Club vezetőjének a lehetőségért és a cateringért, valamint Putnoki A. Dávid galéria- és művészeti vezetőnek a színvonalas megrendezésért.

Izgatottan vártam a vendégeket és a reakcióikat, mert a képek számomra is teljesen új megvilágításban mutatkoztak meg itt, a nagy kiállító térben. A megnyitón egy kedves fiatal gitárművész, Kóbor Jácint muzsikált. Külön öröm volt számomra, hogy a családom és a barátaim mellett a BWC társaim is szép számmal eljöttek.

A megnyitón a sok gratuláció és kedves szó mellé megkaptam a David Arts Alkotói Nívódíjat.

Putnoki A. Dávid méltatásából néhány részlet:

…Elöljáróban általánosságban hadd szóljak a festményekről, hiszen az utóbbi évtizedekben oly sok mindent állítottak már a megfestett művekről, éppen ezért nehéz és törékeny dolog bármi bizonyosat is erről mondani. A képzőművészek nagyobbik hányada mindmáig ábrázol, s persze a nonfiguratív képeket készítő művészek jelentős része is ide sorolható.

Ami viszont bizonyos, hogy Szentpéteri Tóth Márta a realista ábrázolás mellett olykor misztikus témájú képekkel is próbálkozik. Ilyen például a “Vállvetve”, a “Sámán”, az “Életutak” című festményei, amelyek egyszerű és könnyed kompozíciók ugyan, azonban a színek erőssége, vagy éppen halksága nagyon is sokat elárul az alkotóról. …

…Márta az a fajta alkotóművész, aki nem elégszik meg a középszerűséggel, épp ezért jelenleg is folyamatosan tanulja a szakma rejtelmeit, keresi a lehetőségeket, hogy minél szélesebb látókörre, technikai tudásra tegyen szert. Ennek érdekében külföldi kurzusokon is részt vesz, ahol különféle festészeti területek kiválóságaitól tanulhat….

… Márta nagyméretű festményeit láthatják a falakon, amelyekből intenzíven érződik a képalkotó érzelemvilága, fogalmazhatnám úgyis, hogy az Ő lélektükre. … A színek keverésével, játékával egyfajta szubjektív lírai hangulatot is létrehoz, ahol a emóción túl felszínre törnek olykor az emberi kapcsolatok képi megfogalmazása is. Festményei jó ízlésről és kreativitásról árulkodnak, impulzusokat, feltöltődést kínálnak nézőinek….

Végül álljon itt Putnoki A. Dávid költeménye:

 

Rokonszenv

Szentpéteri Tóth Márta festőművésznek

 

Életképek színes festékkel örökítve,

ecsettel alkotott valóság-humanitás,

nyugalom fényében alkotott örömpillanatok.

Hegytetőn hullámzó tehetségpatak,

mámorban fogant ékes pillanatok.

Szíved kamráiban rejtőzködő csodák

lelked síkján átitatva öröklődik a jövőnek.

Színekbe sóhajtott évszakok, holdvilág,

mélységek és magasságok,

mindezek mesés léleklenyomatok.

Vásznakon nyugvó, időtérbe szakadó

misztikus erők, korszakokba burkolódzó

galaxisfényű mosolyóceán.

Művészeted áldásos állapotban fogant;

kedvesség, s esti násztánc jellemzi éned.

Hited az eredetiség velencei tükre,

arcodon feszülő időtlen pillanat.

Mi mos csak állunk és nézünk a csendben,

s már egész valónkkal ujjong lelkünk,

mert igézeted hódolatot kér.

Please follow and like us:
Pin Share
Instagram